Wyślij zapytanie

Dane kontaktowe
Lokalizacja tarasu
Informacje o tarasieWizualizacja tarasu

Załącz zdjęcia tarasu przedstawiające docelowe miejsce jego usytuowania w kilku różnych ujęciach:
Załącz rysunek bądź projekt tarasu z naniesionymi informacjami na temat:

– preferowanego kierunku ułożenia desek,
– umiejscowienia schodów z określeniem ich wielkości i ilości stopni,
– wymiarów wszystkich krawędzi tarasu,
– ewentualnego rozlokowania barierek.

Dodatkowe informacje: